Twiddledlibid

VbaProjectReference.Twiddledlibid property

Hämtar och ställer in den vridna Libid för referensen.

public string Twiddledlibid { get; set; }

Anmärkningar

Endast för kontrollreferens.

Se även