AddRegisteredReference

VbaProjectReferenceCollection.AddRegisteredReference method

Lägg till en referens till ett bibliotek av automationstyp.

public int AddRegisteredReference(string name, string libid)
Parameter Typ Beskrivning
name String Referensnamnet.
libid String Identifieraren för ett bibliotek av automationstyp.

Se även