VbaProjectReferenceType

VbaProjectReferenceType enumeration

Representerar typen av VBA-projektreferens.

public enum VbaProjectReferenceType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Registered 0 Anger en referens till ett bibliotek av automationstyp.
Control 1 Anger en referens till ett tvistad typbibliotek och dess utökade typbibliotek.
Project 2 Anger en referens till ett externt VBA-projekt.

Se även