Aspose.Cells.WebExtensions

Innehåller alla klasser av WebExtension.

Klasser

Klass Beskrivning
WebExtension Representerar en Office-tilläggsinstans.
WebExtensionBinding Representerar ett bindande förhållande mellan ett Office-tillägg och data i dokumentet.
WebExtensionBindingCollection Representerar listan över bindande relationer mellan ett Office-tillägg och data i dokumentet.
WebExtensionCollection Representerar listan över webbtillägg.
WebExtensionProperty Representerar en anpassad egenskap för Office-tillägg.
WebExtensionPropertyCollection Representerar listan över webbtilläggsegenskaper.
WebExtensionReference Representerar identifiera leverantörens plats och version av tillägget.
WebExtensionReferenceCollection Representerar listan över webbtilläggsreferenser.
WebExtensionTaskPane Representerar ett beständigt aktivitetspanelobjekt.
WebExtensionTaskPaneCollection Representerar listan över aktivitetsfönstret.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
WebExtensionStoreType Representerar butikstypen för webbtillägg.