WebExtension

WebExtension class

Representerar en Office-tilläggsinstans.

public class WebExtension

Egenskaper

namn Beskrivning
AlterReferences { get; } Hämtar en lista med alternativa referenser.
Bindings { get; } Hämtar alla bindningsförhållanden mellan ett Office-tillägg och data i dokumentet.
Id { get; set; } Hämtar och ställer in den unikt identifierar Office-tilläggsinstansen i det aktuella dokumentet.
IsFrozen { get; set; } Indikerar om användaren kan interagera med Office-tillägget eller inte.
Properties { get; } Får alla egenskaper för webbtillägg.
Reference { get; } Hämta den primära referensen till ett Office-tillägg.

Se även