WebExtension

WebExtension class

Representerar en Office-tilläggsinstans.

public class WebExtension

Egenskaper

namnBeskrivning
AlterReferences { get; }Hämtar en lista med alternativa referenser.
Bindings { get; }Hämtar alla bindningsförhållanden mellan ett Office-tillägg och data i dokumentet.
Id { get; set; }Hämtar och ställer in den unikt identifierar Office-tilläggsinstansen i det aktuella dokumentet.
IsFrozen { get; set; }Indikerar om användaren kan interagera med Office-tillägget eller inte.
Properties { get; }Får alla egenskaper för webbtillägg.
Reference { get; }Hämta den primära referensen till ett Office-tillägg.

Se även