Bindings

WebExtension.Bindings property

Hämtar alla bindningsförhållanden mellan ett Office-tillägg och data i dokumentet.

public WebExtensionBindingCollection Bindings { get; }

Se även