Id

WebExtension.Id property

Hämtar och ställer in den unikt identifierar Office-tilläggsinstansen i det aktuella dokumentet.

public string Id { get; set; }

Se även