IsFrozen

WebExtension.IsFrozen property

Indikerar om användaren kan interagera med Office-tillägget eller inte.

public bool IsFrozen { get; set; }

Se även