Reference

WebExtension.Reference property

Hämta den primära referensen till ett Office-tillägg.

public WebExtensionReference Reference { get; }

Se även