WebExtensionBinding

WebExtensionBinding class

Representerar ett bindande förhållande mellan ett Office-tillägg och data i dokumentet.

public class WebExtensionBinding

Konstruktörer

namnBeskrivning
WebExtensionBinding()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Appref { get; set; }Hämtar och ställer in bindningsnyckeln som används för att mappa bindningsposten i den här listan med bundna data i dokumentet.
Id { get; set; }Hämtar och ställer in bindningsidentifieraren.
Type { get; set; }Hämtar och ställer in bindningstypen.

Se även