WebExtensionCollection

WebExtensionCollection class

Representerar listan över webbtillägg.

public class WebExtensionCollection : CollectionBase<WebExtension>

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Får webbtillägg av det specifika indexet.
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
Add()Lägger till ett webbtillägg.
BinarySearch(WebExtension)
BinarySearch(WebExtension, IComparer<WebExtension>)
BinarySearch(int, int, WebExtension, IComparer<WebExtension>)
Clear()
Contains(WebExtension)
CopyTo(WebExtension[])
CopyTo(WebExtension[], int)
CopyTo(int, WebExtension[], int, int)
Exists(Predicate<WebExtension>)
Find(Predicate<WebExtension>)
FindAll(Predicate<WebExtension>)
FindIndex(Predicate<WebExtension>)
FindIndex(int, Predicate<WebExtension>)
FindIndex(int, int, Predicate<WebExtension>)
FindLast(Predicate<WebExtension>)
FindLastIndex(Predicate<WebExtension>)
FindLastIndex(int, Predicate<WebExtension>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<WebExtension>)
GetEnumerator()
IndexOf(WebExtension)
IndexOf(WebExtension, int)
IndexOf(WebExtension, int, int)
LastIndexOf(WebExtension)
LastIndexOf(WebExtension, int)
LastIndexOf(WebExtension, int, int)
RemoveAt(int)Ta bort webbtillägg genom index. (2 methods)

Se även