WebExtensionPropertyCollection

WebExtensionPropertyCollection class

Representerar listan över webbtilläggsegenskaper.

public class WebExtensionPropertyCollection : CollectionBase<WebExtensionProperty>

Konstruktörer

namnBeskrivning
WebExtensionPropertyCollection()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Får egenskapen för webbtillägg genom index. (2 indexers)
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
Add(string, string)Lägger till egendom för webbtillägg.
BinarySearch(WebExtensionProperty)
BinarySearch(WebExtensionProperty, IComparer<WebExtensionProperty>)
BinarySearch(int, int, WebExtensionProperty, IComparer<WebExtensionProperty>)
Clear()
Contains(WebExtensionProperty)
CopyTo(WebExtensionProperty[])
CopyTo(WebExtensionProperty[], int)
CopyTo(int, WebExtensionProperty[], int, int)
Exists(Predicate<WebExtensionProperty>)
Find(Predicate<WebExtensionProperty>)
FindAll(Predicate<WebExtensionProperty>)
FindIndex(Predicate<WebExtensionProperty>)
FindIndex(int, Predicate<WebExtensionProperty>)
FindIndex(int, int, Predicate<WebExtensionProperty>)
FindLast(Predicate<WebExtensionProperty>)
FindLastIndex(Predicate<WebExtensionProperty>)
FindLastIndex(int, Predicate<WebExtensionProperty>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<WebExtensionProperty>)
GetEnumerator()
IndexOf(WebExtensionProperty)
IndexOf(WebExtensionProperty, int)
IndexOf(WebExtensionProperty, int, int)
LastIndexOf(WebExtensionProperty)
LastIndexOf(WebExtensionProperty, int)
LastIndexOf(WebExtensionProperty, int, int)
RemoveAt(int)
RemoveAt(string)Ta bort egenskapen med namnet.

Se även