WebExtensionReference

WebExtensionReference class

Representerar identifiera leverantörens plats och version av tillägget.

public class WebExtensionReference

Egenskaper

namnBeskrivning
Id { get; set; }Hämtar och ställer in identifieraren som är kopplad till Office-tillägget inom en katalogleverantör. Identifieraren MÅSTE vara unik inom en katalogleverantör.
StoreName { get; set; }Hämtar och ställer in instansen av marknadsplatsen där Office-tillägget är lagrat. .
StoreType { get; set; }Hämtar och ställer in den typ av marknadsplats som butiksattributet identifierar.
Version { get; set; }Hämtar och ställer in versionen.

Se även