Id

WebExtensionReference.Id property

Hämtar och ställer in identifieraren som är kopplad till Office-tillägget inom en katalogleverantör. Identifieraren MÅSTE vara unik inom en katalogleverantör.

public string Id { get; set; }

Se även