StoreName

WebExtensionReference.StoreName property

Hämtar och ställer in instansen av marknadsplatsen där Office-tillägget är lagrat. .

public string StoreName { get; set; }

Se även