StoreType

WebExtensionReference.StoreType property

Hämtar och ställer in den typ av marknadsplats som butiksattributet identifierar.

public WebExtensionStoreType StoreType { get; set; }

Se även