Version

WebExtensionReference.Version property

Hämtar och ställer in versionen.

public string Version { get; set; }

Se även