WebExtensionStoreType

WebExtensionStoreType enumeration

Representerar butikstypen för webbtillägg.

public enum WebExtensionStoreType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
OMEX 0 Anger att butikstypen är Office.com.
SPCatalog 1 Anger att butikstypen är SharePoint-företagskatalog.
SPApp 2 Anger att butikstypen är en SharePoint-webbapplikation.
Exchange 3 Anger att butikstypen är en Exchange-server.
FileSystem 4 Anger att butikstypen är en filsystemsresurs.
Registry 5 Anger att butikstypen är systemregistret.
ExCatalog 6 Anger att butikstypen är centraliserad distribution via Exchange.

Se även