WebExtensionStoreType

WebExtensionStoreType enumeration

Representerar butikstypen för webbtillägg.

public enum WebExtensionStoreType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
OMEX0Anger att butikstypen är Office.com.
SPCatalog1Anger att butikstypen är SharePoint-företagskatalog.
SPApp2Anger att butikstypen är en SharePoint-webbapplikation.
Exchange3Anger att butikstypen är en Exchange-server.
FileSystem4Anger att butikstypen är en filsystemsresurs.
Registry5Anger att butikstypen är systemregistret.
ExCatalog6Anger att butikstypen är centraliserad distribution via Exchange.

Se även