WebExtensionTaskPane

WebExtensionTaskPane class

Representerar ett beständigt aktivitetspanelobjekt.

public class WebExtensionTaskPane

Egenskaper

namnBeskrivning
DockState { get; set; }Hämtar och ställer in den senast dockade platsen för detta aktivitetsfönsterobjekt.
IsLocked { get; set; }Indikerar om aktivitetsfönstret är låst till dokumentet i användargränssnittet och inte kan stängas av användaren.
IsVisible { get; set; }Indikerar om aktivitetsfönstret visas som standard när dokumentet öppnas.
Row { get; set; }Hämtar och ställer in indexet, uppräknat från utsidan till insidan, för detta aktivitetsfönster bland andra beständiga aktivitetsrutor dockade på samma standardplats.
WebExtension { get; set; }Hämtar och ställer in webbtilläggsdelen som är kopplad till aktivitetsfönstret instans
Width { get; set; }Hämtar och ställer in standardbreddvärdet för denna aktivitetspanelsinstans.

Se även