WebExtensionTaskPaneCollection

WebExtensionTaskPaneCollection class

Representerar listan över aktivitetsfönstret.

public class WebExtensionTaskPaneCollection : CollectionBase<WebExtensionTaskPane>

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Hämtar uppgiftsfönstret av det specifika indexet.
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
Add()Lägger till uppgiftspanel.
BinarySearch(WebExtensionTaskPane)
BinarySearch(WebExtensionTaskPane, IComparer<WebExtensionTaskPane>)
BinarySearch(int, int, WebExtensionTaskPane, IComparer<WebExtensionTaskPane>)
Clear()
Contains(WebExtensionTaskPane)
CopyTo(WebExtensionTaskPane[])
CopyTo(WebExtensionTaskPane[], int)
CopyTo(int, WebExtensionTaskPane[], int, int)
Exists(Predicate<WebExtensionTaskPane>)
Find(Predicate<WebExtensionTaskPane>)
FindAll(Predicate<WebExtensionTaskPane>)
FindIndex(Predicate<WebExtensionTaskPane>)
FindIndex(int, Predicate<WebExtensionTaskPane>)
FindIndex(int, int, Predicate<WebExtensionTaskPane>)
FindLast(Predicate<WebExtensionTaskPane>)
FindLastIndex(Predicate<WebExtensionTaskPane>)
FindLastIndex(int, Predicate<WebExtensionTaskPane>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<WebExtensionTaskPane>)
GetEnumerator()
IndexOf(WebExtensionTaskPane)
IndexOf(WebExtensionTaskPane, int)
IndexOf(WebExtensionTaskPane, int, int)
LastIndexOf(WebExtensionTaskPane)
LastIndexOf(WebExtensionTaskPane, int)
LastIndexOf(WebExtensionTaskPane, int, int)
RemoveAt(int)

Se även