CellArea

CellArea structure

Representerar ett område av celler.

public struct CellArea : IComparable

Metoder

namn Beskrivning
static CreateCellArea(string, string) Skapar ett cellområde.
static CreateCellArea(int, int, int, int) Skapar ett cellområde.
CompareTo(object) Endast intern användning.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella kalkylbladsobjektet.

Fält

namn Beskrivning
EndColumn Hämtar eller ställer in slutkolumnen för detta område.
EndRow Hämtar eller ställer in den sista raden av detta område.
StartColumn Hämtar eller ställer in startkolumnen för detta område.
StartRow Hämtar eller ställer in startraden för detta område.

Exempel


[C#]

//Skapa cellområde
CellArea ca = new CellArea();
ca.StartRow = 0;
ca.EndRow = 0;
ca.StartColumn = 0;
ca.EndColumn = 0;

[VB.NET]

'Skapa cellområde
Dim ca As CellArea = New CellArea()
ca.StartRow = 0
ca.EndRow = 0
ca.StartColumn = 0
ca.EndColumn = 0

Se även