CollectionBaseT

CollectionBase<T> class

Tillhandahåller den abstrakta basklassen för en starkt skriven samling.

public abstract class CollectionBase<T> : ICollection, IList<T>

Egenskaper

namn Beskrivning
Capacity { get; set; } Hämtar eller ställer in antalet element som listan kan innehålla.
Count { get; } Hämtar antalet element.
Item { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på angivet index.

Metoder

namn Beskrivning
BinarySearch(T)
BinarySearch(T, IComparer<T>)
BinarySearch(int, int, T, IComparer<T>)
Clear() Ta bort alla element.
Contains(T)
CopyTo(T[])
CopyTo(T[], int)
CopyTo(int, T[], int, int)
Exists(Predicate<T>)
Find(Predicate<T>)
FindAll(Predicate<T>)
FindIndex(Predicate<T>)
FindIndex(int, Predicate<T>)
FindIndex(int, int, Predicate<T>)
FindLast(Predicate<T>)
FindLastIndex(Predicate<T>)
FindLastIndex(int, Predicate<T>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<T>)
GetEnumerator()
IndexOf(T)
IndexOf(T, int)
IndexOf(T, int, int)
LastIndexOf(T)
LastIndexOf(T, int)
LastIndexOf(T, int, int)
RemoveAt(int) Tar bort elementet vid det angivna indexet.

Se även