Height

Walls.Height property

Chart.Calculate() yöntemini çağırdıktan sonra grafiğin yüksekliğinin 1/4000’i cinsinden yukarıdan aşağıya yüksekliğini alır.

public int Height { get; }

Ayrıca bakınız