Aspose.Cells.DigitalSignatures

DigitalSignature’ın tüm sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
DigitalSignature Dosyadaki imza.
DigitalSignatureCollection Bir belgeye eklenmiş bir dijital imza koleksiyonu sağlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
XAdESType XML Gelişmiş Elektronik İmza Türü (XAdES).