Aspose.Cells.DigitalSignatures

DigitalSignature’ın tüm sınıflarını içerir.

sınıflar

SınıfTanım
DigitalSignatureDosyadaki imza.
DigitalSignatureCollectionBir belgeye eklenmiş bir dijital imza koleksiyonu sağlar.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
XAdESTypeXML Gelişmiş Elektronik İmza Türü (XAdES).