DigitalSignature

DigitalSignature class

Dosyadaki imza.

public class DigitalSignature

yapıcılar

İsim Tanım
DigitalSignature(X509Certificate2, string, DateTime) digitalSignature’ın kurucusu. .Net uygulamasını kullanır.
DigitalSignature(byte[], string, string, DateTime) digitalSignature’ın kurucusu. Bouncy Castle uygulamasını kullanır.

Özellikleri

İsim Tanım
Certificate { get; set; } Belgeyi imzalamak için kullanılan sertifika nesnesi.
Comments { get; set; } İmzalamanın amacı.
Id { get; set; } Belge içeriğinde saklanan imza satırının GUID’si ile çapraz referans alınabilecek bir GUID belirtir. Varsayılan değer Boş (tümü sıfırlar) Guid.
Image { get; set; } Dijital imza için bir resim belirtir. Varsayılan değer null.
IsValid { get; } Bu dijital imza geçerliyse ve belge üzerinde değişiklik yapılmadıysa, bu değer doğru olacaktır.
ProviderId { get; set; } İmza sağlayıcısının sınıf kimliğini belirtir. Varsayılan değer Boş (tümü sıfırlar) Guid.
SignTime { get; set; } Belgenin imzalandığı saat.
Text { get; set; } Dijital imzadaki gerçek imza metnini belirtir. Varsayılan değer Boş’tur.
XAdESType { get; set; } XAdES type. Varsayılan değer Yoktur (XAdES kapalı).

Ayrıca bakınız