Certificate

DigitalSignature.Certificate property

Belgeyi imzalamak için kullanılan sertifika nesnesi.

public X509Certificate2 Certificate { get; set; }

Ayrıca bakınız