DigitalSignature

DigitalSignature(X509Certificate2, string, DateTime)

digitalSignature’ın kurucusu. .Net uygulamasını kullanır.

public DigitalSignature(X509Certificate2 certificate, string comments, DateTime signTime)
Parametre Tip Tanım
certificate X509Certificate2 Belgeyi imzalamak için kullanılan sertifika nesnesi.
comments String İmzanın amacı.
signTime DateTime Belgenin imzalandığı utc zamanı.

Ayrıca bakınız


DigitalSignature(byte[], string, string, DateTime)

digitalSignature’ın kurucusu. Bouncy Castle uygulamasını kullanır.

public DigitalSignature(byte[] rawData, string password, string comments, DateTime signTime)
Parametre Tip Tanım
rawData Byte[] X.509 sertifikasındaki verileri içeren bir bayt dizisi.
password String X.509 sertifika verilerine erişmek için gereken parola.
comments String İmzanın amacı.
signTime DateTime Belgenin imzalandığı utc zamanı.

Ayrıca bakınız