Id

DigitalSignature.Id property

Belge içeriğinde saklanan imza satırının GUID’si ile çapraz referans alınabilecek bir GUID belirtir. Varsayılan değer Boş (tümü sıfırlar) Guid.

public Guid Id { get; set; }

Notlar

Ayarlandığında, ilişkilendirirSignatureLine karşılık gelenDigitalSignature .

Ayrıca bakınız