Image

DigitalSignature.Image property

Dijital imza için bir resim belirtir. Varsayılan değer null.

public byte[] Image { get; set; }

Ayrıca bakınız