IsValid

DigitalSignature.IsValid property

Bu dijital imza geçerliyse ve belge üzerinde değişiklik yapılmadıysa, bu değer doğru olacaktır.

public bool IsValid { get; }

Ayrıca bakınız