ProviderId

DigitalSignature.ProviderId property

İmza sağlayıcısının sınıf kimliğini belirtir. Varsayılan değer Boş (tümü sıfırlar) Guid.

public Guid ProviderId { get; set; }

Notlar

Şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP), aslında kimlik doğrulama, kodlama ve şifreleme için şifreleme algoritmaları gerçekleştiren bağımsız bir yazılım modülüdür. Microsoft Office, varsayılan imza sağlayıcısı için {00000000-0000-0000-0000-000000000000} değerini saklı tutar, Doğu Asya imza sağlayıcısı için ve {000CD6A4-0000-0000-C000-000000000046}. Ek olarak kurulan sağlayıcının GUID’si, sağlayıcıyla birlikte gönderilen belgelerden alınmalıdır.

Ayrıca bakınız