SignTime

DigitalSignature.SignTime property

Belgenin imzalandığı saat.

public DateTime SignTime { get; set; }

Ayrıca bakınız