Text

DigitalSignature.Text property

Dijital imzadaki gerçek imza metnini belirtir. Varsayılan değer Boş’tur.

public string Text { get; set; }

Ayrıca bakınız