DigitalSignatureCollection

DigitalSignatureCollection class

Bir belgeye eklenmiş bir dijital imza koleksiyonu sağlar.

public class DigitalSignatureCollection : IEnumerable

yapıcılar

İsim Tanım
DigitalSignatureCollection() DigitalSignatureCollection’ın yapıcısı.

yöntemler

İsim Tanım
Add(DigitalSignature) DigitalSignatureCollection’a bir imza ekleyin.
GetEnumerator() DigitalSignatureCollection için numaralandırıcıyı alın, bu numaralandırıcı, collection üzerinde yinelemeye izin verir

Örnekler

Aşağıdaki örnek, dijital imzanın nasıl oluşturulacağını gösterir

[C#]
internal void ValidateSignature()
{
  Workbook wb = new Workbook(@"newfile.xlsx");
  //wb.IsDigitallySigned, çalışma kitabı zaten imzalanmışsa doğrudur.
  System.Console.WriteLine(wb.IsDigitallySigned);
  //çalışma kitabından digitalSignature koleksiyonunu al
  DigitalSignatureCollection dsc = wb.GetDigitalSignature();
  foreach (DigitalSignature ds in dsc)
  {
    System.Console.WriteLine(ds.Comments);
    System.Console.WriteLine(ds.SignTime);
    System.Console.WriteLine(ds.IsValid);
  }
}
internal void SignSignature()
{
  //dsc imza koleksiyonu, imzalamak için gereken bir veya daha fazla imza içerir
  DigitalSignatureCollection dsc = new DigitalSignatureCollection();
  //sertifika özel anahtar içermelidir, sertifika dosyasından veya Windows sertifika koleksiyonundan oluşturulabilir.
  //123456, sertifikanın şifresidir
  X509Certificate2 cert = new X509Certificate2("mykey2.pfx", "123456");
  DigitalSignature ds = new DigitalSignature(cert, "test for sign", DateTime.Now);
  dsc.Add(ds);
  Workbook wb = new Workbook();
  //wb.SetDigitalSignature tüm imzaları dsc'de imzala
  wb.SetDigitalSignature(dsc);
  wb.Save(@"newfile.xlsx");
}

[Visual Basic]
  Sub ValidateSignature()
  Dim workbook As Workbook = New Workbook("newfile.xlsx")
  'Workbook.IsDigitallySigned, çalışma kitabı zaten imzalanmışsa doğrudur.
  System.Console.WriteLine(workbook.IsDigitallySigned)
  alışma kitabından digitalSignature koleksiyonunu alın
  Dim dsc As DigitalSignatureCollection = workbook.GetDigitalSignature()
  Dim ds As DigitalSignature
  For Each ds In dsc
    System.Console.WriteLine(ds.Comments)
    System.Console.WriteLine(ds.SignTime)
    System.Console.WriteLine(ds.IsValid)
  Next
End Sub

Sub SignSignature()
  'dsc imza koleksiyonudur, imzalamak için gereken bir veya daha fazla imza içerir
  Dim dsc As DigitalSignatureCollection = New DigitalSignatureCollection()
  'sertifika özel anahtar içermelidir, sertifika dosyasından veya Windows sertifika koleksiyonundan oluşturulabilir.
  Dim cert As X509Certificate2 = New X509Certificate2("mykey2.pfx", "123456")
  'sertifika, imza amacı ve imza zamanı ile bir imza oluşturun
  Dim ds As DigitalSignature = New DigitalSignature(cert, "test for sign", DateTime.Now)
  dsc.Add(ds)
  Dim workbook As Workbook = New Workbook()
  'workbook.SetDigitalSignature dsc'deki tüm imzaları imzala
  workbook.SetDigitalSignature(dsc)
  workbook.Save("newfile.xlsx")
End Sub

Ayrıca bakınız