ActiveXControlBase

ActiveXControlBase class

ActiveX denetimini temsil eder.

public abstract class ActiveXControlBase

Özellikleri

İsimTanım
BackOleColor { get; set; }Arka planın ole rengini alır ve ayarlar.
virtual Data { get; }Kontrolün ikili verilerini alır ve ayarlar.
virtual ForeOleColor { get; set; }Ön planın ole rengini alır ve ayarlar.
virtual Height { get; set; }Kontrolün yüksekliğini puan birimi olarak alır ve ayarlar.
virtual IsVisible { get; set; }Bu kontrolün görünür olup olmadığını gösterir.
LinkedCell { get; set; }Bağlantılı hücreyi alır ve ayarlar.
ListFillRange { get; set; }Liste doldurma aralığını alır ve ayarlar.
MouseIcon { get; set; }Denetim için fare işaretçisi olarak görüntülenecek özel bir simge alır ve ayarlar.
MousePointer { get; set; }Kontrol için fare işaretçisi olarak görüntülenen simgenin türünü alır ve ayarlar.
virtual Shadow { get; set; }Bir gölge gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.
abstract Type { get; }ActiveX denetiminin türünü alır.
virtual Width { get; set; }Kontrolün genişliğini puan birimi olarak alır ve ayarlar.
Workbook { get; }Workbook nesne.

Ayrıca bakınız