Data

ActiveXControlBase.Data property

Kontrolün ikili verilerini alır ve ayarlar.

public virtual byte[] Data { get; }

Ayrıca bakınız