Height

ActiveXControlBase.Height property

Kontrolün yüksekliğini puan birimi olarak alır ve ayarlar.

public virtual double Height { get; set; }

Ayrıca bakınız