MouseIcon

ActiveXControlBase.MouseIcon property

Denetim için fare işaretçisi olarak görüntülenecek özel bir simge alır ve ayarlar.

public byte[] MouseIcon { get; set; }

Ayrıca bakınız