MousePointer

ActiveXControlBase.MousePointer property

Kontrol için fare işaretçisi olarak görüntülenen simgenin türünü alır ve ayarlar.

public ControlMousePointerType MousePointer { get; set; }

Ayrıca bakınız