Shadow

ActiveXControlBase.Shadow property

Bir gölge gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

public virtual bool Shadow { get; set; }

Ayrıca bakınız