Width

ActiveXControlBase.Width property

Kontrolün genişliğini puan birimi olarak alır ve ayarlar.

public virtual double Width { get; set; }

Ayrıca bakınız