ControlBorderType

ControlBorderType enumeration

ActiveX denetiminin kenarlık türünü temsil eder.

public enum ControlBorderType

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Kenarlık yok.
Single 1 Tek satır.

Ayrıca bakınız