ControlMousePointerType

ControlMousePointerType enumeration

Denetim için fare işaretçisi olarak görüntülenen simgenin türünü temsil eder.

public enum ControlMousePointerType

değerler

İsimDeğerTanım
Default0Standart işaretçi.
Arrow1Ok.
Cross2Artı işaretçi.
IBeam3I-ışın.
SizeNESW6Kuzeydoğu ve güneybatıyı gösteren çift ok.
SizeNS7Kuzeyi ve güneyi gösteren çift ok.
SizeNWSE8Kuzeybatı ve güneydoğuyu gösteren çift ok.
SizeWE9Batı ve doğuyu gösteren çift ok.
UpArrow10Yukarı ok.
HourGlass11Kum Saati.
NoDrop12Sürüklenen nesnenin üstünde “Değil” sembolü (diyagonal çizgili daire).
AppStarting13Kum saati olan ok.
Help14Soru işaretli ok.
SizeAll15“Tümünü boyutlandır” imleci (oklar kuzeyi, güneyi, doğuyu ve batıyı gösterir).
Custom99MouseIcon özelliği tarafından belirtilen simgeyi kullanır.

Ayrıca bakınız