ControlPictureAlignmentType

ControlPictureAlignmentType enumeration

Resmin Form veya Resim içindeki hizalamasını temsil eder.

public enum ControlPictureAlignmentType

değerler

İsim Değer Tanım
TopLeft 0 Sol üst köşe.
TopRight 1 Sağ üst köşe.
Center 2 Merkez.
BottomLeft 3 Sol alt köşe.
BottomRight 4 Sağ alt köşe.

Ayrıca bakınız