DropButtonStyle

DropButtonStyle enumeration

Bırak düğmesinde görüntülenen sembolü temsil eder.

public enum DropButtonStyle

değerler

İsim Değer Tanım
Plain 0 Sembolsüz bir düğme görüntüler.
Arrow 1 Aşağı oklu bir düğme görüntüler.
Ellipsis 2 Üç noktalı bir düğme görüntüler (…).
Reduce 3 Alt çizgi karakteri gibi yatay çizgili bir düğme görüntüler.

Ayrıca bakınız