RadioButtonActiveXControl

RadioButtonActiveXControl class

Bir RadioButton ActiveX denetimini temsil eder.

public class RadioButtonActiveXControl : ToggleButtonActiveXControl

Özellikleri

İsimTanım
Accelerator { get; set; }Denetim için hızlandırıcı anahtarını alır ve ayarlar.
Alignment { get; set; }Altyazının denetime göre konumunu alır ve ayarlar.
BackOleColor { get; set; }Arka planın ole rengini alır ve ayarlar.
Caption { get; set; }Bir denetimde görünen açıklayıcı metni alır ve ayarlar.
override Data { get; }Kontrolün ikili verilerini alır ve ayarlar.
Font { get; }Denetimin yazı tipini temsil eder.
virtual ForeOleColor { get; set; }Ön planın ole rengini alır ve ayarlar.
GroupName { get; set; }Grubun adını alır ve ayarlar.
virtual Height { get; set; }Kontrolün yüksekliğini puan birimi olarak alır ve ayarlar.
IMEMode { get; set; }Odak alırken denetim için Giriş Yöntemi Düzenleyicisi’nin varsayılan çalışma zamanı modunu alır ve ayarlar.
virtual IsAutoSize { get; set; }Denetimin tüm içeriğini görüntülemek için otomatik olarak yeniden boyutlandırılıp boyutlandırılmayacağını belirtir.
IsEnabled { get; set; }Denetimin odağı alıp alamayacağını ve kullanıcı tarafından oluşturulan olaylara yanıt verip vermeyeceğini gösterir.
IsLocked { get; set; }Kontroldeki verilerin düzenleme için kilitlenip kilitlenmediğini gösterir.
IsTransparent { get; set; }Denetimin şeffaf olup olmadığını gösterir.
IsTripleState { get; set; }Belirtilen kontrolün Null değerleri nasıl görüntüleyeceğini gösterir.
virtual IsVisible { get; set; }Bu kontrolün görünür olup olmadığını gösterir.
IsWordWrapped { get; set; }Denetim içeriğinin otomatik olarak bir satırın sonuna kaydırılıp kaydırılmayacağını gösterir.
LinkedCell { get; set; }Bağlantılı hücreyi alır ve ayarlar.
ListFillRange { get; set; }Liste doldurma aralığını alır ve ayarlar.
MouseIcon { get; set; }Denetim için fare işaretçisi olarak görüntülenecek özel bir simge alır ve ayarlar.
MousePointer { get; set; }Kontrol için fare işaretçisi olarak görüntülenen simgenin türünü alır ve ayarlar.
Picture { get; set; }Resmin verilerini alır ve ayarlar.
PicturePosition { get; set; }Denetimin resminin konumunu başlığına göre alır ve ayarlar.
virtual Shadow { get; set; }Bir gölge gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.
SpecialEffect { get; set; }Kontrolün özel efektini alır ve ayarlar.
TextAlign { get; set; }Denetim tarafından kullanılan metnin nasıl hizalanacağını temsil eder.
override Type { get; }ActiveX denetiminin türünü alır.
Value { get; set; }Kontrolün kontrol edilip edilmediğini gösterir.
virtual Width { get; set; }Kontrolün genişliğini puan birimi olarak alır ve ayarlar.
Workbook { get; }Workbook nesne.

Ayrıca bakınız