Min

SpinButtonActiveXControl.Min property

Kabul edilebilir minimum değeri alır ve ayarlar.

public int Min { get; set; }

Ayrıca bakınız