SmallChange

SpinButtonActiveXControl.SmallChange property

Konum özelliğinin değişme miktarını alır ve ayarlar

public int SmallChange { get; set; }

Ayrıca bakınız