PersistenceType

UnknownControl.PersistenceType property

Bir ActiveX denetimini sürdürmek için kalıcılık yöntemini alır.

public ActiveXPersistenceType PersistenceType { get; }

Ayrıca bakınız