BulletValue

Bullet.BulletValue property

Madde işareti değerini alır

public BulletValue BulletValue { get; }

Ayrıca bakınız